Potrebujete poradiť? Volajte 777 601 109

Brunswick.cz

Systém VECTOR je jednoduchý systém určený pre menšie centra - 2-16 dráh. Od farebne kódovaného značenia rezervácii dráh až po nastavenie dráhy môžete iba kliknutím myši pomocou riadiaceho systému Vector kontrolovať vaše kritické rezervácie, pohyb hotovosti a činnosti na dráhach. Databáza vašich stálych zákazníkov vám poskytne možnosť udržiavať kontaktné informácie pre rozposielanie informácií o zľavách a propagačných akciách a zároveň aj hráčske štatistiky pre najvernejších zákazníkov. Výkazy dochádzky zamestnancov a ich produktivity, informácie o stálych klientoch a o predajoch jedla a nápojov vám poskytnú prehľad o všetkých podstatných činnostiach vo vašom centre. Majiteľom poskytuje dokonalý prehľad o jeho tržbách.

 

Charakteristika

Kontrola dráh

Štandardné funkcie kontroly dráh môžu byť automaticky konfigurované obyčajným stlačením klávesy alebo kliknutím myši. Sadzby môžu byť zadávané podľa dennej doby. Rovnako tak jednoducho môžu byť zadávané pre jednotlivé dráhy štýly výsledkových listín a animácií. Značenie dráh mimo prevádzku. Pri použití zo stavačom kolkov rady GS umožňuje ich zastavenie, spustenie, resetovanie a identifikáciu polohy kolkov. Celý systém je v českom jazyku, vrátane manuálov pre obsluhu, manažment a servis. Predchádzajúce systémy FRMWX a Classic je možné jednoducho upgradovať na Vector alebo Vector plus. Pre upgrade scoringu kontaktujte svojho predajcu f. Bowling CZ

Konzola pre hráčov LCD alebo Klávesnica

LCD

Kontrola hotovosti

Hotovosť je kontrolovaná cez master heslo, ktoré má majiteľ k dispozícii .VECTOR poskytuje rôzne úrovne zabezpečenia, podľa požiadaviek investora.

Účtovanie

Iba pre následné platby za bowling. Rôzne nastavenie sadzieb, podľa potreby a požiadaviek centra.

Správa daní

Možnosť priradenia až troch daňových sadzieb k jednej položke zjednodušuje kontrolu a správu daní.

Poradovník

Pokiaľ nie sú ihneď k dispozícii voľné dráhy, eviduje poradovník čakajúcich zákazníkov podľa času pridania do zoznamu. Po uvoľnení dráhy môžu byť mená z poradovníku premiestnené k príslušne dráhe.

Rezervácie

Obsahujú kalendár, podľa ktorého môžu byť plánované rezervácie jednotlivých dráh v priebehu aktuálneho dňa alebo bez obmedzenia do budúcnosti. Farebné kódovanie rezervácií dráh umožňuje na prvý pohľad rozoznať typ rezervácie a súčasný status dráhy. Výkazy rezervácií obsahujú aj informácie o hráčoch.

ONLINE REZERVÁCIE : V prípade záujmu Vám zriadime ONLINE REZRVÁCIE DRÁH , cez Váš web. Pre klientov, ktorý vlastnia systém VECTOR a VECTOR PLUS!

Výstupné zostavy

bowling event managerManažérske výkazy vám umožnia sledovať všetko od predajov, údržby, činnosti zamestnancov, členskú základňu až po aktivity stálych zákazníkov. Riadiaci systém Vector Ponúka veľa rôznych výstupných zostáv, ktoré vám poskytnú jasný prehľad o činnosti vášho centra. Systém denne zálohuje tržby aj počas Vašej neprítomnosti, takže z výkazov je veľmi jednoduché si skontrolovať stav vašich tržieb počas Vašej neprítomnosti v centre.

Podpora líg

Pomocou programového vybavenia CDE BLS-2004 môžete rozšíriť váš riadiaci systém Vector o podporu líg. Tento systém vám umožní zvládnuť široký rozsah typov líg a požiadaviek. Je to vynikajúci nástroj pre zvýšenie príjmov z líg. Systém umožňuje tréningové stavanie kolkov, tzn. že buď obsluha, alebo sám hráč si navolí konfiguráciu kolkov a tá sa mu stavia neustále dokola a tým, sa zlepšuje jeho hra. Tento systém umožňuje iba technológie f. BRUNSWICK.

Podpora turnajov

Pomocou programového balíka CDE T3-32 môžete rozšíriť váš riadiaci systém Vector o kompletnú podporu líg a turnajov. S pomocou turnajového programu sa vaše centrum môže stať atraktívnym pre usporadúvanie významných a verejnosti sledovaných turnajov. Tento systém spĺňa všetky požiadavky a predpisy asociácií bowlingového športu ABC a WIBC.

Databáza klientov

Uchováva užitočné informácie o zákazníkoch, ktoré môžu byť využité pre programy priameho marketingu na podporu návštevnosti centra, pre štatistiky hráčov (vrátane najlepších/najhorších hier a priemeru) a pre prideľovanie skriniek. Pre rýchlu identifikáciu členských informácií použite čítačku čiarových kódov – súčasť doplnkovej výbavy.

Programy pre stálych zákazníkov

Sledujte bowlingové aktivity, ako sú hry a štatistiky, pre vytvorenie vernostných programov zliav a odmien pre stálych zákazníkov, ktoré vám pomôžu vybudovať základňu spokojných a verných zákazníkov. Pre rýchlu identifikáciu informácií o zákazníkovi použite čítačku čiarových kódov – súčasť doplnkovej výbavy.

Komunikácia

Komunikujte zo svojimi zákazníkmi v centre pomocou monitorov. Komunikácia pomocou pod stropných monitorov môže zahŕňať rolujúce bannery alebo celoobrazovkové správy. Vytvorte pre celé centrum uvítacie nápisy alebo nápisy propagujúce špeciálne akcie o veľkosti jedného písmena na jednu pod stropnú obrazovku.

Bezpečnosť

Prístup pomocou bezpečnostného hesla chráni vaše citlivé informácie. Môžete povoliť alebo zamedziť prístup k informáciám podľa jednotlivých zamestnancov alebo podľa prevádzkových oblastí. Zamestnancom môže byť úplne zamietnutý prístup k operačnému systému.

Záloha dat počítača pre sledovanie skóre

Údaje z každej dráhy sú automaticky zálohované v centrálnom servery na recepcii. V prípade, aj keď je to veľmi nepravdepodobné, že dôjde ku kolapsu počítača pre sledovanie skóre, môžu byť dáta obnovené z centrálneho počítača na recepcii.

Dokumenty

KONTAKTNÉ ÚDAJE

BOWLING CZ spol. s r. o.
Vlásenice 14
393 01 Pelhřimov

Telefón: +420-777-601-302
Email: